ภาพสไลด์ภาพรวมสินค้า Volk

Volk FI Cleanner System

การใช้งาน FI Cleaner

ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการทำความสะอาดทางเดินน้ำมัน หัวฉีด และส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

น้ำยาทำความสะอาด
ทางเดินน้ำมันและล้างหัวฉีด

สามารถใช้ล้าง
ทำความสะอาดทางเดินน้ำมันที่สกปรก
อันเนื่องจากการใช้น้ำมันที่ไม่มีความสะอาด

ล้างหัวฉีดทำให้หัวฉีด
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Review

Dr.

Dr.


Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Volk System Cleaner

การใช้งาน
System Cleaner

ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้ทำความสะอาดคราบนำมันและเขม่า ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

น้ำยาทำความสะอาด
ล้างเซ็นเซอร์อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

สามารถล้างเซ็นเซอร์
ในรถจักรยานยนต์และรถยนต์ระบบหัวฉีด

ทำให้เซ็นเซอร์
ของรถจักรยานยนต์และรถยนต์
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถใช้ล้าง
ทำความสะอาดคราบน้ำมันและคราบเขม่า

Review

Dr.

Dr.


Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Volk Galaxy Oil

การใช้งาน
Galaxy Oil

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการหล่อลื่นอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดแรงเสียดทานจากการเคลื่อนไหวของวัสดุนั้นๆ สามารถป้องกันการเกิดสนิมในวัสดุที่เป็นโลหะ และใช้ทำความสะอาดคราบสกปรกที่เกิดจาก น้ำมัน จารบี คราบกาวจากสติ๊กเกอร์

สเปรย์หล่อลื่น

ใช้ในการหล่อลื่น
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดแรงเสียดทาน
จากการเคลื่อนไหวของวัสดุนั้นๆ

ป้องกันการเกิดสนิมในวัสดุที่เป็นโลหะ

ใช้ทำความสะอาด
คราบสกปรกที่เกิดจาก
น้ำมัน จารบี คราบกาวจากสติ๊กเกอร์ เป็นต้น

Review

Dr.

Dr.


Dr.

Volk 15985 Gray Silicone

การใช้งาน
15985 Gray Silicone

ผลิตภัณฑ์กาวทาประเก็นชนิดละเอียด สามารถทนความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องยนต์ได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงสุด 315 องศาเซลเซียส

กาวทาประเก็นชนิดละเอียด

ทนความร้อน
ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
ของเครื่องยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง
ที่อุณหภูมิสูงสุด 315 องศาเซลเซียส

ทนการกัดกร่อนจากน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิง

ไม่ส่งผลเสียอันตรายต่อเซ็นเซอร์ ?

Review

Dr.

Dr.


Dr.

Shopping Cart
0
Scroll to Top